TERMS OF USE

Restrictions on use:
Ownership, management and operation of this site belongs to LOVEKINI. By accessing this site, the user accepts all the rules indicated below. The materials used in this site are protected by national and international copyright and trademark and trade laws. Reproduction, copying, reproduction, republication, uploading, posting, transmission or distribution of any material on this site, including code and software, is not permitted. However, material may be downloaded from this site for personal and non-commercial use purposes, provided that it remains as copyright and other proprietary notices.
User; LOVEKINI agrees to give LOVEKINI a non-exclusive, royalty-free, non-exclusive license through the LOVEKINI site, by posting a message electronically, by sending a file, entering data, or using any other form of communication. Under this license LOVEKINI:

To use, copy, license, adapt, communicate, publicize or present any kind of communication;
You have the right to license the communication rights described above freely and without restriction to third parties for use.
Rejection of liability:

The user acknowledges that the site incorporates and uses the site to take risks inherent in the content of the site. LOVEKINI warrants that the content of the site will be accurate, reliable, appropriate and appropriate, that the information, data, software, products or services used are suitable for commercial purposes, that the website’s operations and administration will be error free and uninterrupted, defects will be corrected and defects will be corrected, viruses, and does not give any assurances or guarantees to the user.

Site Usage, Links to Third Party Websites:

LOVEKINI provides links and routers to Internet sites managed by third parties. LOVEKINI parent or affiliated companies and / or their associated companies do not operate or supervise the information, products and services on these third party sites in any way. This site and the materials on the third party sites are provided “as is” and the content of these sites is believed to be accurate, reliable, appropriate and appropriate, that the information, data, software, products or services used are suitable for commercial purposes and that the operations and administration of the website will be error free and uninterrupted, any suggestions or recommendations are not made about the defects and defects, the website is cleaned from harmful elements and viruses, and no declarations and guarantees are given to the users. By using this service, the user is deemed to have accepted all maintenance, repair, or correction costs.

You may be required to register and subscribe to the website in order to use some parts of this website. In this case, the information requested by the user for registration and membership, or the information provided in the registration form and the member form, must be provided accurately, credibly, reliably and fully and updated on time. LOVEKINI may suspend or completely block the user’s use of the website and access to the website, provided that it has reasonable justification for the accuracy, credibility, reliability and update of the information provided.

LOVEKINI reserves the right to refuse or publish any and all information and materials that it has determined to be in whole or in part unenforceable from the above terms and conditions and to disclose any kind of information to respond to any legal, administrative or governmental request .

LOVEKINI is not responsible for such opinions and opinions nor is it obligated to investigate and conclude any complaints about the website of LOVEKINI. All user messages, publications and similar attachments published on LOVEKINI site reflect the opinions of the person concerned.

Limitation of Liability:
LOVEKINI, its parent or affiliated companies or other related parties are not liable for any damages which may result, directly or indirectly, from any use or inability to use the materials of this site, including but not limited to negligence.

By using the Site, the User acknowledges that LOVEKINI will not be liable for any degrading, demeaning, defamatory, or illegal behavior of any other user.
The user acknowledges that LOVEKINI will not hold him or her liable, even if it is necessary or necessary, to know or know the possibility of loss or damage.
LOVEKINI under no circumstances and condition, is not liable for any loss or damage which may arise from the negligence of the user in the protection of the password and account information.

Industrial Property Rights:
Including, but not limited to, those posted on the SITE or accessible via the website; all text, text, articles, photographs, images, pictures, sound clips, videos, software programs, computer code, collective web site content, LOVEKINI, and / or licensor , Turkish and foreign Intellectual Property Law and other related laws. In addition, processing and compilation of this website content is also protected by Turkish and foreign copyright laws on works. The user must also comply with additional notices, cautions, and restrictions regarding the copyrights of the content accessible through the website or the website.

LOVEKINI and Privacy Rights:
LOVEKINI, in accordance with its privacy rights, adheres to the following principles:
When information that personally identifies the user (“Personal Information”) is required, it must be asked explicitly. For example, if you wish to personalize the LOVEKINI homepage, you can ask LOVEKINI username and e-mail address, on the other hand, you may be asked for your personal information in a competition or a promotion. When the LOVEKINI homepage is operated, the user’s Personal Information can be used and information about the new features, services or products of LOVEKINI can be sent to the user from time to time.
A text file named ‘cookie’ can be placed in the browser’s web browser software of the user’s computer. Although the cookie itself does not contain any Personal Information about the user, it makes it possible for the Site to knowingly and specifically provide the information relating to how the Site is used by you, and to link the information provided by the Site.
If you believe this site does not comply with these guidelines, it is possible to access it via email at [email protected]

Dissolution:
LOVEKINI may at any time and without any warnings and favors find suitable, and without permission, block access to the user’s website.
In the event of termination, the user has the authority to access the forum areas and the restrictions on the users related to the materials downloaded from the forum areas to the computer and the responsibilities in this agreement continue to be rejected and limited.
This deal, T.C. according to the law. If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable for any reason, then such provision shall be deemed to have been removed from this agreement and the agreement shall remain valid for the remainder of the term.

KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım konusundaki kısıtlamalar:
Bu sitenin sahibi, yönetilmesi ve işletilmesi, LOVEKINI’a aittir. Kullanıcı, bu siteye erişim ile aşağıda belirtili tüm kuralları kabul eder. Bu sitede kullanılan malzemeler ulusal ve uluslararası telif hakları ile marka ve ticaret kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemenin değiştirilmesine, kopyalanmasına, çoğaltılmasına, yeniden yayımlanmasına, başka bir bilgisayara yüklenmesine, postalanmasına, iletim ve dağıtılmasına izin verilmez. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyurular olduğu gibi bırakılmak kaydıyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için bu siteden malzeme indirilebilir.
Kullanıcı; LOVEKINI sitesi üzerinden, elektronik yolla mesaj postaladığında, dosya gönderdiğinde, veri girdiğinde ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullandığında, LOVEKINI’a, telif hakkı ödemeksizin, kalıcı ve münhasır olmayan, bir lisans verdiğini kabul eder. Bu lisans kapsamında LOVEKINI:

Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak ve;
Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak hakkına sahip olur.
Sorumluluğun reddi:

Kullanıcı işbu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlendiğini kabul eder. LOVEKINI, sitenin içeriğinin doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

Sitenin Kullanımı, Üçüncü Kişilerin web sitelerine Verilen Linkler :

LOVEKINI, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. LOVEKINI ana ya da bağlı şirketleri ve/veya bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve bu sitelerin içeriğinin doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunulmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat verilmemektedir. Kullanıcı, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır.

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmak talep edilebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için kullanıcıdan istenen bilgilerin veya verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerin doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak verilmesi ve bu bilgilerin zamanında güncellenmesi gerekmektedir. LOVEKINI, verilen bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenlere sahip olduğunda kullanıcının web sitesini kullanımını ve web sitesine erişimini askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

LOVEKINI, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

LOVEKINI sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, LOVEKINI bu tür görüş ve fikirlerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

Sorumluluğun Sınırlanması:
LOVEKINI, ana ya da bağlı firmaları ya da ilişkili diğer firmaları, ihmal da dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiçbir koşulda, bu sitenin malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı sonuçların yol açabileceği zarardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, siteyi kullanmakla, başka herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı LOVEKINI’nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı, LOVEKINI’yi, kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutmayacağını kabul eder.
LOVEKINI, hiç bir şart ve koşul altında, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

Sınai Mülkiyet Hakları:
İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, LOVEKINI’a, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır.

LOVEKINI ve Gizlilik Hakları:
LOVEKINI, gizlilik hakları uyarınca, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:
Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunun açıkca sorulması gerekmektedir. Örneğin, eğer LOVEKINI ana sayfasını kişiselleştirilmek istenirse, LOVEKINI kullanıcı adını ve elektronik posta adresini sorabilir, diğer taraftan, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında kullanıcı Kişisel Bilgi’leri istenebilir. LOVEKINI ana sayfası işletilirken kullanıcı Kişisel Bilgileri kullanılabilir ve LOVEKINI’nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında kullanıcıya zaman zaman bilgi gönderilebilir.
Kullanıcı bilgisayarının Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie’ adında bir metin dosyası yerleştirilebilir. Cookie’nin kendisi, kullanıcı hakkında Kişisel Bilgi içermese de, Site’nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site’ye bilerek ve özellikle verilen bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.
Eğer işbu sitenin bu ilkelere uymadığı düşünülürse, [email protected] adresinden elektronik posta ile erişilmesi mümkündür.

Fesih:
LOVEKINI herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden kullanıcının web sitesine erişimini engelleyebilir.
Fesih durumunda, kullanıcının forum alanlarına erişme yetkisi ortadan kalkar ve forum alanlarından bilgisayarına indirdiği malzemelerle ilgili kullanıcıya getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam eder.
Bu anlaşma, T.C. kanunlarına göre yürütülür. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesinin geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz olduğu koşullarda söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılmış sayılır ve anlaşma geriye kalan maddelerle geçerliliğini korur.